Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Pragersko Hodoš
Slovenija se je kot članica Evropske unije zavezala, da bo na področju prometa posodobila železniško infrastrukturo. Posodobitev železniške proge Pragersko -Hodoš je ena prioritetnih nalog v vzpostavitvi močne železniške povezave z vzhodno Evropo in je uvrščena med trideset prednostnih evropskih projektov, ki jih Evropska unija tudi sofinancira.
V letu 2001 je bila dograjena nova železniška povezava med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko na odseku Puconci - Hodoš - državna meja. Od leta 2004 se intenzivno dela na posodobitvi in obnovi tirnih naprav na predmetni trasi. V skladu z veljavno zakonodajo je elektrifikacija železniške proge od Pragerskega do Hodoša s sistemom 3 kV DC (enosmerna napetost).
Vendar pa je bilo potrebno pri projektiranju upoštevati tudi morebitno sprejetje strateške odločitve za prehod na nov sistem elektrifikacije.
Elektrifikacija železniške proge Pragersko - Hodoš je izvedena v dolžini 109 km na progah številka 40 (E69) Pragersko-Ormož in številka 41 (T69) Ormož - Hodoš - d.m.
Potek proge in vse ureditve v okviru rekonstrukcij je zasnovane za hitrost Vmax = 120km/h, zagotovljena morata biti kategorija proge D4 in svetli profil GC. Izjema je le rekonstrukcija pred Ormožem in postaja Murska Sobota, ki sta zasnovani za hitrost 110 (100) km/h. Vozno omrežje bo na odsekih odprte proge in glavnih prevoznih tirih postaj zasnovano za maksimalno hitrost 160 km/h.