Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Postojna
Vozno omrežje na postaji Postojna je bilo zgrajeno leta 1971. Na koncu zime leta 2014 je bilo obstoječe vozno omrežje celotno uničeno zaradi žleda. Uničena so bila tudi obešanja voznega omrežja in nekateri drogovi. Na glavnih tirih 3 in 4 je sedaj nameščen polnokompenziran vozni vod preseka 320mm2 sestavljen iz dveh kontaktnih vodnikov RiS 100 mm2 in  nosilne vrvi Cu 120mm2. Natezna sila v kontaktnem vodniku je 10,75 kN, v nosilni vrvi pa 14,5kN. Na stranskih tirih 1, 2, 5, 6, 7 in 11 je nameščen vozni vod preseka 170mm2 sestavljen iz kontaktnega vodnika preseka 100 mm2Cu in nosilne vrvi preseka 70 mm2Cu.