Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Odsek proge Ilirska Bistrica
Odsek proge Ilirska Bistrica – državna meja zajema področje od km 0+281 do km 15+378 proge Pivka – Reka. Odsek proge je zelo razgiban. Odsek proge povezujejo krivine z radiji med 239 in 3470 m. Najdaljša prema je dolga približno 770m. Proge poteka ponekod na visokih nasipih, na delu trase so z ene ali obeh strani proge locirani betonski jarki odvodnjavanja katerih zunanja stena služi tudi kot oporni zid. Na odseku so locirani predori Narin, Jakšič in Prem. Elektrifikacija je bila izvedena leta 1936, posodobitev pa se je začela v zadnjih letih, tako da je že skoraj v celoti posodobljena z izjemo postaje Ilirska Bistrica.