Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Izvlečni tir
Železniška proga Prešnica - Koper je bila zgrajena v letu 1967. V letu 1975 je pričela z obratovanjem električna vleka, sistema enosmernega toka napetosti 3 kV, med postajo Hrpelje Kozina in tovorno postajo Koper.
Predmet izvedbe je opredeljen v projektu PGD IN PZR kretniške zveze med obstoječim in drugim tirom železniške proge Divača- Koper na območju pred ENP Dekani skupaj s pripadajočimi ureditvami (gradbene, elektroenergetske, SV in TK naprave, ... ).
Napajalni vod preseka 2x95 mm2 je, med postajo Rižana in ločiščem W pred ENP Dekani povezan z voznim vodom tako, da opravlja funkcijo ojačitvenega voda W (dvostransko napajan odsek proge). Od ENP Dekani dalje proti Kopru napajalni vod opravlja svojo funkcijo (enostransko napajan odsek proge).
V letu 2007 se je izvedla posodobitev povratnega voda odseka proge Rižana-Koper. Drogovi vozne mreže so se povezali na samostojna ozemljila in ločili od tirnice, za posredno povezavo drogov inostalih kovinskih mas v območju vpliva električne vleke s tirnico so uporabljene posebne naprave s tiristorji, drogovi so med seboj povezani z bakreno vrvjo 95 mm2 (sistem odprtega skupinskega ozemljevanja). V ta sistem je vključen tudi del postaje do droga vozne mreže št. 6 na katerem so se namestile tiristorske naprave.
Kot nosilne konstrukcije vozne mreže so uporabljeni rešetkasti jekleni drogovi (drogovi tipa LS). Na celotnem progovnem odseku so za nošenje voznih vodov uporabljeni horizontalni nosilci voznega voda. Vozni vod je preseka 320 mm2 (nosilna vrv preseka 120 mm2, dva kontaktna vodnika preseka po 100 mm2) in je polnokompenziran. Uporabljene so novejše zatezne naprave s prestavnim razmerjem škripčevja 1:5. Medzatezna polja so pravilno razporejena in izvedena preko treh razpetin.