Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Celje - Laško
Električna vozna mreža je bila na postaji Celje ter Laško izvedena v letu 1972. Na potniškem delu so bili elektrificirani tiri št. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 8. Na tovornem delu so bili elektrificirani tiri št. 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 342, 343, 143 in 144. Tiri št. 215, 216, 217, 218 in 219 so bili elektrificirani le deloma. V vmesnem delu so bili v celoti elektrificirani tiri št. 113, 124, 83 in 71, tir št. 72 pa je bil elektrificiran le do delavnic. Na glavnih prevoznih tirih (tira št. 502, 4, 104,114, 124, 134, 144, 154, 155, 601 in 501, 3, 103,113, 123, 133, 143, 153, 602) so bili nameščeni vozni vodi preseka 320 mm2 (nosilna vrv preseka 120 mm2 in dva kontaktna vodnika preseka po 100 mm2), na stranskih tirih in kretniških zvezah so se namestili vozni vodi preseka 170 mm2 (nosilna vrv preseka 70 mm2 in en kontaktni vodnik preseka 100 mm2). Uporabljene so bile zatezne naprave s prenosom škripčevja 1:2 in 1.3.
Na postaji Laško so bili elektrificirani tiri 2,3 in 4. Sedaj je elektrificiran tudi tir 1. Za nošenje voznih vodov postajnih tirov so se na osrednjem delu potniške oziroma tovorne postaje postavile tri, drugje pa dve vrste drogov. Med obema kretniškima harfama so drogovi nameščeni deloma ob zunanji strani tirov, deloma pa v medtirjih. Na določenih mestih smo bili, glede na pomanjkanje prostora v medtirjih in zahtevo po polni kompenzaciji voznih vodov glavnih prevoznih tirov in kretniških zvez, uporabili portale. Uporabljeni so drogovi tipov M110kvp, M110vp, M135vp, M160vp in M160Pvp (nosilni drogovi portalov), za pomožno poligonacijo pa tudi šibkejši drogovi tipa M57vp. Glede na povedano so na kompletni postaji Celje nameščeni po preseku enaki vozni vodi kot so bili obstoječi s to razliko, da so vozni vodi glavnih prevoznih tirov in vozni vodi kretniških zvez z glavnimi prevoznimi tiri polnokompenzirani.